Greenfeekontroller
Vi kontrollerar kontinuerligt att greenfee är betald. Om du spelar utan att ha betalat greenfee debiteras du 1000 kronor och rapporteras till din hemmaklubb. Samma debitering gäller för både 18-hålsbanan, 9-hålsbanan och Pay & Play.

Ospelbar bana
Om banan förklaras ospelbar av banschefen vid extrema väderförhållanden, delar vi ut tillgodokvitto för det spel som inte kunnat fullföljas. Det gäller inte om spelaren själv tycker banan är ospelbar. Tillgodokvitto kan inte lösas in mot kontanter.

Kom i tid
Det är viktigt för du anmäler dig i din golfapp / golfshop / reception 15 minuter före bokad starttid och infinner sig på 1:a tee senast 5 minuter före start. (Kolla på skyltar vilken som är 18-hålsbanans start-tee!
Vid hög beläggning kan det förekomma att vi sätter ihop till 4-bollar.

Now Show – vid bokad starttid och du inte dyker upp vid utsatt tid, debiterar klubben 50 % av ordinarie greenfee. Avbokning skall göras 3 tim innan starttid.