Vår framgångsrika process är ett koncept som förenar individanpassad utrustning med kroppens förutsättningar för att varje elev ska nå sin fulla potential.

Varje golfspelare är unik. All utrustning i bagen ska vara anpassad efter golfspelarens teknik, fysik och inte minst fylla en given funktion ute på banan. Detta gäller alla oavsett handicap, kön eller ålder.