Gruppverksamhet förklaring

STEG 1: 6 – 8 ÅR - A6 junior golf

Träning: 1 timmes gemensam träning i veckan, samt gemensamt spel på 9-hålsbana en gång i veckan (30,50 och 100-bana, 150 m-pinne).

"Golfkul" är ingången till golf för våra allra yngsta, lärandet sker främst genom motorisk träning, lek och introduktion till golfen. Aktiviteten ska stärka känslan av gemenskap och ge en känsla av behärskning i varje pass. Vi ska utveckla grundläggande färdigheter och få barnen att se fram emot träning.

Den organiserade träningen ska stimulera till mer egenträning, så att barnen tillbringar tid på golfklubben även utanför den fasta träningstiden.
Vi kommer att uppmuntra spelarna att vara aktiva i andra sporter.

Utveckling:
Vi följer golfäventyrets stege (30, 50, 100-bana samt 150-pinne) så att juniorerna kan följa sin utveckling i sin egen golf.
Grunden läggs mot grönt kort och 54 i hcp. 

Tävling:
Endast klubbtävlingar.
Introducera barnen så småningom till enkla klubbturneringar, gärna i form av lagspel.

 

 

STEG 2: 9 – 12 ÅR - A6 Junior Utveckling

Träning: 1–1,5 timmar två gånger i veckan. Spela på 9-hålsbanan en gång i veckan.

"Lära sig spela" är kanske det viktigaste steget i åldersrelaterad träning. Idrottarna befinner sig i den motoriska guldåldern, där grundläggande motorik kan automatiseras. Vi fokuserar på grundläggande idrottsfärdigheter samtidigt som vi arbetar med golfteknik, speciellt klubbhastighet. Barnen har nu utvecklat samarbetsförmågan som dras in i träningen.

Grepp, positionering, balans, bollplacering och siktning (GUBBS) börjar ta form. Det kan vara svårt att skapa ett bra arrangemang i den här åldern, beroende på var barnet befinner sig i sin tillväxtkurva.

Låt barnen spela mycket golf på banan, gärna i form av roliga övningar, ibland med en reducerad uppsättning klubbor. Banan ska anpassas och spelarna ska ha roligt.

Organiserad träning 1-2 dagar i veckan kompletteras med spel på anpassad bana minst en dag i veckan.

Träningen ska uppmuntra barnen att tillbringa mer tid på planen utanför den organiserade träningstiden. Barnen ska ha roligt på träningarna. Alla ska synas och höras.

Utveckling:
Fortsatt utveckling inom golfäventyret och spel mot hcp 54 samt utvecklas i sin golf och spel med hcp. 

Tävling:
Lokalt på A6 kommer vi ha klubbtävlingar, tävlingarna är både med och utan ranking. Tävlingar i regionen utanför klubben uppmuntras men bör inte vara fokus ännu. 

 

Steg 3: 13 - 19 ÅR - Team A6 Utveckling

Träning: 1,5 timme två gånger i veckan. Spela på banan en gång i veckan.

"Träning för att spela" är en period där vi i större utsträckning än tidigare börjar träna mer golfspecifikt, både vad gäller själva golfen och den fysiska träningen. Spelaren börjar på allvar ta ägarskap över sin egen utveckling. Vi vill hjälpa till att utveckla en självständig idrottare med stark inre motivation. Det är tävling i större utsträckning än tidigare.

Utveckling:
-Spel både mot hcp och fortsätta utveckla sin golf.
- Fortsätta med golf som en breddidrott eller fortsätta sin satsning mot Team A6 Elit (se krav nedan). 

Tävling:
Här blir det variation mellan slagspel och matchspel.
Tävlingar på klubben samt region och uppmuntran till tävlingar utanför regionen. 

OBS! Är du mellan 13-19 år och inte har testat på golf tidigare rekommenderar vi att du går ett nybörjarupplägg antingen i grupp eller privat för att sedan kunna gå in i vår juniorträning.  Se mer information under: https://www.a6gk.se/a6-golfacademy/nyboerjarkurser/

STEG 4: Team A6 Elit

Träning: 1 timme 2 gånger i veckan. Spel på bana en gång i veckan.

I "Lära sig tävla" börjar inriktningen på allvar. Träningen är mer inriktad på att prestera på golfbanan. Här ska vi börja skörda frukterna av den grund som har skapats på tidigare nivåer. Spelarna, inte bara tränaren, måste ha en tydlig bild av vad de måste göra för att nå sina mål. Vikten av egen träningsdisciplin betonas. Men vi ska inte glömma att vi spelar för att golf är kul.

När vi lär oss att tävla blir vi mer resultatorienterade. Utvecklingen ska mätas utifrån en kombination av spelarens egna mål och de konkreta resultat dessa ger. Det krävs många timmars träning för att bli bra, så glädje och lek är fortfarande viktigt. Men på den här nivån finns det också dagar då träningen inte alltid är lika rolig.

Spelaren ska med hjälp av tränaren göra upp en enkel träningsplan och analys av sin egen utveckling. Detta görs för att skapa en tydligare bild av vad han/hon har att arbeta med.

Tävling:
Spelaren ska börja tävla både i regionen och utanför. Tävlingar på teen tour bör prioriteras. 

För att vara med i Team A6:
-Träna både på träning samt på egen hand under året.
- Börja tävla på Teen tour regelbundet.
- Ha golfen som huvudidrott.
- Vara en god representant på klubben på och utanför tävlingar. 
- Hjälpa till på klubbens öppna dagar.

Detta får du:
-Träning 2 dagar i veckan 1 timme per tillfälle.
- Fysisk träning med Niklas/Erik.
- Året runt träning.
- Rangekort värde 500 kr, därefter kan man köpa till bollar för 1000 kr och får 3000 kr laddat på rangekortet. (Enbart för juniorer i träningsverksamheten)