Junior Skills Development Program är ett beprövat, omfattande och individuellt utvecklingsupplägg som riktar sig till juniorspelare med hög ambition och eget driv. Egen motivation hos spelaren är en oerhört viktig komponent som jag i min roll som tränare sätter oerhört högt av nödvändig mognad vilket är en direkt förutsättning. Många gånger är det just denna del utifrån spelarens perspektiv som gör programmet meningsfullt och utvecklande. Samarbetet görs alltid över en längre tidsaxel med passande utvecklingsplan och målbild.

I sammanhanget välkomnar och uppmuntrar jag gärna till en dialog och relation med spelarens tränare på hemmaplan. Allt sker i en serie av noga utformade tränings- och uppföljningspass. Fysiskt på plats 1-2 gånger per månad i studion och i en kombination med en effektiv digital miljö. Det sistnämnda är något som fungerar mycket bra och blir dessutom en förberedelse för hur spelare och tränare håller en nära dialog längre fram i karriären under exempelvis turneringsresor. 

Det inledande steget är en noggrann analys av spelarens svingteknik, fysiska förmåga och val av utrustning. I anslutning till denna analys är det efterföljande steget i processen ett spelpass på banan med några speciellt utvalda hål för att få en tydlig bild av spelstrategi, rutiner och utförande i miljön där spelet spelas. Informationen från svinganalysen, den fysiska screeningen tillsammans med val av utrustning i kombination med avtrycken från spelpasset på banan sätter därefter grunden till hur vi tillsammans formar den helt individanpassade utvecklingsplanen kring teknisk och fysisk utveckling. 

Under Junior Skills Development Programme har vi hela tiden full tillgång till analys- och mätteknologi i form av exempelvis TrackMan 4, SAM Puttlab och specifik teknikkompetens som AimPoint Express. All fysisk screening och de individuellt utformade träningsprogrammen följer noga utvärderade medicinska principer enligt min certifierad status som STAC (Scandinavian Top Athletic Center) Elittränare. Mer information kring dessa olika områden finns under fliken ACADEMY.

Programmet bygger enbart på personligt utformad träningstid. Under våren 2022 finns därför endast ett begränsat antal kursplatser bokningsbara.    

Pris från: 14.900:- 

Frågor kring träningsinnehåll, upplägg och antagning besvaras av Niklas Eriksson på niklas@a6golfcenter.se  eller 0704-909 490.