Basic club fitting

En Basic Club Fitting har en tidslängd på c:a 45 minuter där det inledande steget är att mäta upp de befintliga klubborna upp via en Trackman 4 analys så vi vet vad vi har att utgå ifrån. Steget därefter är en rekommendation av ny klubbmodell med lämpliga egenskaper för att matcha spelarens tekniska behov och önskemål.  Därefter anpassas längd, lie, skaftstyvhet och skaftvikt. De avslutande momenten är val av grepptyp, tjocklek samt set make up, dvs bestämma antalet klubbor som bäst matchar behovet ute på banan.

Basic Club Fitting bokas i Sweetspot som en 45-minuters lektion.
Vid order över 10 000 kr, halva kostnaden för Basic Club Fitting dras av.
Order över 20 000 kr, hela kostnaden för Basic Club Fitting dras av. 

Ange i din bokning i Sweetspot att bokningen avser Club Fitting så är vi tacksamma.

Premium Cliub Fitting Experience

Under en Premium Club Fitting Experience får spelaren möjlighet att gå igenom en spännande och utvecklande helhetsprocess. Inledningsvis börjar vi med att spela några hål tillsammans på banan för att få en bild av hur både de befintliga klubborna fungerar men där också val av klubba i olika spelsituationer ger ett viktigt avtryck. Därefter fortsätter vi inne i studion med filmning och en noggrann analys via Trackman 4 av spelarens svingteknik, uppmätning av befintliga klubbor samt en check om det finns några fysiska egenskaper eller restriktioner vi bör beakta eller om möjligt utveckla. 

Rekommendationen kring de nya klubbornas egenskaper, modell och märke blir sedan nästa steg. Här väger vi in lämplighet för både anpassning och vad som kan korrigera och förstärka det vi vill uppnå men där också spelarens egen uppfattning av utseende och känsla är en viktig pusselbit. Anpassningen av längd, lie, skaftstyvhet och skaftvikt blir nästa steg. Matchningen av känsla, svingvikt och totalupplevelse är precis som för tourspelare i detta skede en mycket viktig komponent som spelaren pedagogiskt och noggrant guidas inom. Vi har självklart tillgång till ett stort utbud av exklusiva premiumskaft i denna fas av fitting processen. Sista steget av utprovningen är att avslutningsvis bestämma grepp, grepptjocklek samt set make up, dvs bestämma antalet klubbor som bäst matchar behovet ute på banan. Vi ger givetvis också en rekommendation kring vilken bolltyp som bäst passar det samlade behovet för alla olika spelmoment.

Premium Club Fitting Experience bokas med Niklas Eriksson direkt via niklas@a6golfcenter.se eller på 0704-909 490 där den förväntade tidsåtgången konsulteras samt bokning av starttid. Beroende på inriktning och önskat antal klubbor tar en Premium Club Fitting Experience mellan 2,5 -5 timmar med ett pris från 2250:- per person där en inledande eller avslutande gemensam lunch dessutom ingår.