I studion på A6 Golf Academy kan vi som en av väldigt få golfakademier i Norden erbjuda exakta test och putter fitting via SAM PuttLab. Detta koncept innefattar den absolut senaste tekniken kopplat till fitting processens alla olika delmoment för att definiera en elevs optimala specifikationer för ett repetitivt och stabilt put stroke. Självklart har vi dessutom tillgång till alla de funktioner som Trackman 4 utvecklat inom området. 

Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en put stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av lämplig loft, skaftlängd samt det vi benämner som face rotation i kombination med face hang, dvs hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästning naturligt skapar en square position vid bollträffen.

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som väldigt ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap.

Det avslutande momentet är att använda elevens data från put stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.