Pedagogik & filosofi

Att leda en golfspelare till utveckling istället för att säga till en golfspelare vad som är rätt eller fel gör stor skillnad. Förstå är inte samma sak som att acceptera och vikten av att träna på att träna.

Låt mig utveckla detta.

Jag heter Niklas Eriksson och driver A6 Golf Academy. Akademin är belägen bara några få minuter från Jönköpings stadskärna på högt belägna A6 Golfklubb. Jag har haft denna plats som bas och golfarena i stort sett under hela mitt golfliv. Mina golfspelande föräldrar flyttade till Jönköping när jag var lite knatte på 90-talet och junioråren på A6 Golfklubb formade en stor och innerlig relation till spelet hos mig. Drivkraften att utvecklas som spelare fanns tidigt med från start och jag kvalade redan som amatör in till Swedish Golf Tour 1997 vilket gjorde att jag året efter övergick till att bli professionell tävlingsspelare. Jag spenderade därefter ett stort antal säsonger med spel på Swedish Golf Tour, Challenge Tour och kval till Europatouren.

Mitt under min tävlingskarriär infann sig ett år som förändrade min syn och förståelse för träning och utveckling. Under min utbildning till Kustjägare på KA2 i Karlskrona fick jag den stora möjligheten att på djupet utvecklas tillsammans med kollegor ledda av en grupp ledare och instruktörer som än idag är stora förebilder för mig privat och i mitt yrke. Absolut inte för att de var tuffa befäl. Utan för att deras pedagogik och ledarskap inspirerade och tänjde på gränser. De var alltid väl förberedda, kommunikativt tydliga och ytterst yrkesprofessionella. Kontinuitet och noggrann repetition blev självklara begrepp. De fick mig att förstå sammanhang som jag tidigare avfärdat eller kanske bara slentrianmässigt accepterat. Att träna på att träna och att detaljer är betydelsefulla byggstenar fick en innebörd.

Med denna erfarenhet och utbildning i bagaget fick också mitt tävlingsspel en helt ny dimension. Jag tränade på ett annat sätt. Jag förstod betydligt mera av sammanhangen kring teknik och fysik men jag upptäckte också att jag saknade mycket i min omgivning som spelare. 2007 beslöt jag mig därför att påbörja Högre Tränarutbildningen i regi av PGA of Sweden. Utbildningen inkluderade då som nu ett större examensarbete. Mitt val av inriktning föll på att belysa ett på den tiden nydanande synsätt kring golfsvingen. Under utbildningstiden gjorde jag av egen nyfikenhet ett antal besök i England för att utbilda mig hos tränarlegendaren Mac O’Grady och hans sätt att jobba. För mig som blivande tränare blev det allt mer uppenbart att tränarkåren i Sverige borde anamma ett delvis annat synsätt för hur en repetitiv golfteknik bäst utvecklas. Mitt examensarbete kring tekniken hur en spelares bladkontroll tränas in och utvecklas förändrade mycket och ligger idag som grund för hur vår utbildning av nya tränare till stor del utformats.

Efter examen från Högre Tränarutbildningen 2010 startade så ett nytt kapitel i min relation till A6 Golfklubb. Denna gång i rollen som PGA Head Professional och i etableringen av A6 Golfcenter som senare bytte namn till A6 Golf Academy. Akademin har idag en omfattande verksamhet året runt. Vi erbjuder våra elever en unik helhetssyn kring träningens alla faser och olika delmoment. Vår struktur och pedagogik leder spelutvecklingen mot mätbara resultat. Utvecklingsmöjligheterna finns hos alla våra elever när vi med kompetens, erfarenhet och teknologi balanserar teknik, fysik och utrustning i helt individanpassade träningsupplägg.

Varmt välkommen att inspireras.

Niklas Eriksson, PGA Club Professional