Verksamhetsplan juniorverksamhet

Verksamhetsplan juniorverksamhet:
Juniorverksamheten kommer att vara indelad i fyra träningsgrupper anpassade efter individens ålder, utveckling och intresse. 

Verksamhetsidé: A6 Golfklubb kommer att vara en central aktör i utvecklingen av golf till en bred och konkurrenskraftig sport i Jönköping.


Vision: A6 golfklubb – det naturliga förstahandsvalet.


Värderingar: På A6 ska vi vara innovativa, inkluderande samt bidra till golfglädje.

 

 

Juniorverksamhetens grundpelare

- Genom målmedvetet arbete se till att spelarna är stolta över att representera A6 Golfklubb.

- Ha ett sportsligt erbjudande som får spelare att vilja spela golf.

- Göra det möjligt att golf ska vara en huvudsport genom att erbjuda
träning året runt.

- Rekrytera fler tjejer till golfen.

- Golf ska vara en sport för alla, oavsett nationalitet, religion, kultur, fysiska och psykiska förutsättningar.

- Ge alla möjlighet att träna och tävla på sin ambitionsnivå.

- Rekrytera och involvera engagerade föräldrar och chefer i stödsystemet.

- Golf är en sport för hela familjen.

- Stimulera juniorer att vilja satsa och utvecklas i sin golf. 

 

Långsiktig målsättning tom 2027:

- 150 juniorer i träningsverksamheten.

- Minst 40% av juniorverksamheten skall vara tjejer.

- Ha minst 25 juniorer som aktivt spelar på Teen tour.

- Utveckla ”A6, ditt andra hem”. 

- Träningsverksamheten ska ha ett brett utbud för alla som vill träna/spela golf.

- Vara en ”Plantskola” till Sanda Golfgymnasium.