Gamla Grabbar i Ryfors

Publicerat: 2023-04-18 15:46

Bifogar inbjudan från Ryfors GK om vårens första tävling i Gamla Grabbar den 8 maj kl 9. Lennart o Brynolf hoppas på stort deltagande från A6 GK, Klicka för utförlig instruktion

Ryfors  Golfklubb inbjuder härmed A6 GK, Gränna GK, Jönköping GK,  Wiredaholm GK
till Gamla Grabbar, måndagen den 8 maj med shotgunstart kl. 09.00. 

Tävlingsform:Slaggolf med handicap, dels individuellt i A- och B-klass, dels lagtävling mellan deltagande klubbar. Tävling om närmast hål med ett pris ingår. (Hål 10).
Tävlingen öppen för födda 1963 eller tidigare.

Klassindelning: A-klass, B-klass, flytande klassgräns för att klasserna ska bli lika stora. 

Tee: A-klass spelar från blå tee och B-klass spelar från röd tee. 

Lagtävling: Ingen särskild anmälan av lag krävs. Klubbens resultat = de 6 bästa från respektive klubb. Om någon klubb har mindre än sex deltagare gäller tävlingsbestämmelser för GG Södra Vätterbygden 2023. 

Anmälan: Anmälan görs i GIT, senast onsdagen den 3 maj klockan 15:00. 

Föra resultat: I varje boll ska minst två personer föra scoren via appen. Dessutom förs
ett manuellt scorekort för hela bollen som säkerhet. Vid avslutad rond stämmer man av
i bollen att siffror är ok och sedan meddelas sekretariatet för att låsa resultat.

Café Ryfors håller öppet för morgonfika från kl. 08.00. Dessutom kan du köpa varm korv, smörgåsar, varma/kalla drycker. Efter tävling för de som är hungriga finns det grillat att  inhandla.

Golfbil: Vid behov av bil kontakta Ryfors GK kansli, tel. 0392/12 884 för bokning och samordning. Samåkning kommer att tillämpas p.g.a. begränsad tillgång på bilar.
Obs! Bokning av bil skall ej göras via GIT.

Avgift: Spelare från gästande klubbar 340 kr, varav greenfee 300 kr och startavgift 40 kr. Spelare från Ryfors betalar 40 kr. Avgiften betalas i kansliet med kort eller swish.
OBS: Greenfeebiljetter,  frikort eller andra rabatter gäller ej som betalning. 

Prisutdelning: Resultat tillkännages snarast efter avslutad tävling samt utlottning av två lottade priser. Priser kommer att skickas med SWISH till de berörda, antingen direkt av
arrangerande klubb, eller via egna klubbens representant i GG.

Startlista: Startlistan är tillgänglig på MinGolf.se fr.o.m. 5 maj  kl. 18.00 samtidigt
som appen för digitalt scorekort går ut via mail.

Tävlingsledare:  Gunnar Hurtig mobil 070-615 6518