Avbrott i medlemskap/spelavgift

Medlems/spelavgiften är en betalning för möjligheten att spela hela året. Avgifterna styr till mycket stor del hur mycket kostnader som avsätts för att sköta banan. Dessa kostnader är mycket svåra att justera i säsong. Följande regler gäller i A6 Golfklubb enligt styrelsebeslut.

Medlem som pga sjukdom el. dyl. inte kan spela har rätt att tillgodoräkna sig en viss del av årsavgiften inför kommande år. Hur stor del beror på tidpunkten för när medlemmen blir passiv.

Innan sista mars – 100%

Innan sista april – 80 %

Innan sista maj – 50%

Innan sista juni – 30%

Efter juli påbörjats ges ingen tillgodoräkning till kommande år eller återbetalning.

Medlemmen ska kontakta kansliet för att göra sitt medlemskap passivt och kunna visa upp läkarintyg. Notera att tidpunkten som räknas är när medlemskapet görs passivt, inte när skadan uppkommer.

Medlem med månadsbetalning inkluderas i bestämmelserna ovan. Innevarande årsavgifter betalas fullt ut och ev del av avgifterna tillgodoräknas till kommande år. Notera bindningsdagen 28/2 då avtalet förlängs till kommande årsskifte. Innan det går det att avsluta medlemskapet för året.

Riktlinjer i händelse av dödsfall

Enligt riktlinjer framtagna av styrelsen juni 2022 gäller följande:

I händelse av medlems dödsfall 1/1 - 30/6

  • Medlemsavgift återbetalas inte
  • 50 % av spelavgift återbetalas

I händelse av medlems dödsfall 1/7 – 31/9

  • Medlemsavgift återbetalas inte
  • Spelavgift återbetalas inte.

Återbetalning sker efter anmodan till dödsboet (ej till medlem eller anhörig).