Terms & Conditions

När du tecknar dig för ett medlemskap så är du medlem i 12 månader från det datum du betalar. Väljer du att delbetala din avgift på 12 månader är du bunden att betala för hela perioden på 12 månader alternativt att betala hela beloppet direkt. Du är också medlem i klubben under dessa 12 månader med de förmåner och skyldigheter det innebär. Vid delbetalning tar A6 GK ut en administrativ kostnad på 300 - 325 kr beroende på medlemskap. 
Välkommen som medlem på A6 GK