Terms & Conditions

Betalning av årsavgifter för A6 Golfklubb och spelavgifter A6 Golf & Entreprenad AB

Årsavgiften som beslutas av föreningsstämman inkluderar en medlemsavgift till golfklubben (A6 Golfklubb) på 800 kr och resterande del är spelavgift som gäller spel på golfanläggningen under 2024 och tillfaller A6 Golf & Entreprenad AB. 

Spelavgiften baseras på ett helt kalenderår alternativt för en 12 månadersperiod från det datum du ansluter dig till föreningen. Det är inte ett ett löpande abonnemang över en kortare tidsperiod, tex månadsvis. Avgiften inkluderar moms på 6%. Enligt mervärdesskattelagen är medlemsavgiften befriad från mervärdesskatt.

På uppdrag av A6 GK samfaktureras medlemsavgiften och spelavgiften till A6 Golf & Entreprenad AB. Medlemsavgifterna kommer överföras till ett av golfklubben anvisat bankkonto.

Du kan välja att betala din avgift direkt eller välja att delbetala din avgift på 12 månader. Väljer du att delbetala på 12 månader är du bunden att betala för hela perioden på 12 månader. Du är också medlem i klubben under dessa 12 månader med de förmåner och skyldigheter det innebär. Vid delbetalning tar A6 GK ut en administrativ kostnad.
Vid delbetalning av årsavgiften delas betalningen upp på 12 tillfällen där första dragningen sker direkt vid tecknande och därefter dras det 1/12 vid 11 tillfällen den 28 månaden efter plus våra administrativa kostnader. 

När det är dags att betala 2025 års medlemsavgift kommer ett automatiskt mail gå ut 30 dagar innan det är dags att förnya sitt medlemskap och då kan man justera vilket medlemskap man vill ha för 2025 eller avbryta sitt medlemskap fram till debiteringsdatum. Vill du fortsätta med samma medlemskap behöver du inte göra något utan pengarna dras automatiskt från ditt kreditkort på förnyelsedatumet och du är medlem igen för 2025

Välkommen som medlem på A6 GK!