Gamla Grabbar Jönköpings GK

Publicerat: 2024-06-14 12:04

Dags för Gamla grabbar på Jönköpings GK den 25/6. Anmälan i GIT senast 21/6 kl 18 Läs vidare

Välkommen till Gamla Grabbar Södra Vätterbygden

Jönköpings GK inbjuder härmed till Gamla Grabbar, tisdagen den 25 juni 2024.

Deltagande klubbar: A6 GK, Gränna GK, Hooks GK, Jönköpings GK, Ryfors GK och Wiredaholm
G&K.

Tävlingsform: Slaggolf med handicap, dels individuellt i A-klass och B-klass, dels lagtävling
mellan deltagande klubbar. Tävling om närmast hål med ett pris ingår.
I övrigt gäller ”Gamla Grabbar Södra Vätterbygden - Tävlingsbestämmelser 2024”.

Klassindelning: A-klass och B-klass, flytande klassgräns tillämpas. Alla spelar från tee 46 (röd).

Lagtävling: Ingen särskild anmälan av lag krävs. Klubbens lagresultat = de 6 bästa från
respektive klubb. Om någon klubb har mindre än 6 deltagare tillämpas tävlingsbestämmelserna.
Lagresultaten mailas till klubbkontakterna dagen efter tävling.

Anmälan: Anmälan görs via MinGolf, senast fredagen den 21 juni klockan 18.

Önskemål: Önskemål om golfbil anges i anmälan.

Avgifter: Greenfee 300 kr. Startavgift 40 kr. Eventuell golfbil tillkommer.
OBS! Greenfeebiljetter, frikort eller andra rabatter gäller inte som betalning.

Priser: Utdelning av singelpriser äger rum direkt efter att sista bollen kommit in. Pristagare skall
närvara vid utdelningen. Priser utgöres av presentkort: 1:a 400 kr, 2:a 300 kr, 3:e 200 kr, 4:e, 5:e
osv 100 kr.

Övrigt: Klubbrestaurangen är öppen under hela tävlingsdagen. Digitala scorekort tillämpas.

Första start: Kanonstart klockan 09.30.

Startlista: Finns på www.golf.se MinGolf från 23 juni klockan 14.00.

Tävlingsledare: Anders Wibring 070 564 38 63 och Jan Kärnhall 070 637 05 55.