LOKALA REGLER 2023 FÖR A6 GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen i klubbhuset och på hemsidan (www.a6gk.se) liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

 1. a) Mark under arbete
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 3. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 5. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
 7. Öppna, grusade dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 2. Alla tändsticksliknande pinnar som anger 150 meter till greenmitt ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 3. Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.
 4. Elstängslet som omger banan är ett oflyttbart tillverkat föremål och en spelare vars boll är på banan får, utom när bollen är i ett pliktområde, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängslet enligt Regel 16.1a.

c) Integrerade föremål

 1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 

Pliktområde (Regel 17)

 1. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på höger sida av hål RÖD 7 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt: När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)), lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)), eller lättnadsalternativet droppzon definierat av mattan som ligger innan pliktområdet efter tee (Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3).

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. 

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

 • • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
  • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte eller  
  • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
 • • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

Out of bounds (Regel 18)

 1. Områden märkt av vita pinnar definierar banans gräns.

 

Beslutade av A6 GK Regel- och Hcp-kommitté på uppdrag av A6 GK:s styrelse 2023-03-21.

 

Förekommande banmarkeringar m.m Betydelse Regler
Vit pinne Out of bounds 18 
Röd pinne resp. platta Rött pliktområde 17
Blå pinn Onormalt banförhållande 16
Blå pinne med grön topp Spelförbudszon 2

Bunkrar:                                                                                                            Efter användning, ska hela krattan placeras i bunkern, med skaftet i spelriktningen.