Pay & Play

Som en del i att vara den golfintresserades naturliga val, erbjuder A6 Golfklubb, sällan- eller icke-golfaren, att spela Pay & Play på den för dagen aktuella 9-hålsslingan.

Banguide 9-hålsbanan

Pay & Play på A6 Golfklubbs 9-hålsslinga!

Det ger alla en möjlighet att få spela på en fullängdsbana med ordinarie greener. <
A6 Pay & Play är den enda fullängds-banan i närområdet. Testa att spela golf med riktiga banlängder.

För Pay & Play-spel på A6 golfbana gäller följande:

  • Pay & Play-spel gäller alla vardagar/helger kl. 06.00 - 20.00

  • Samtliga spelare (ej medlemmar) ska erlägga gällande greenfee. Greenfee gäller för 9 hål.

  • Spelet sker på den för dagen aktuella 9-hålsslingan.

  • Varje boll ska innehålla minst en spelare med handicap.(54,0)

  • Spelaren med lägst handicap är ansvarig för att spelet bedrivs enligt vedertaget golfvett.

  • Alla spelare ska ha egen utrustning. Klubbor kan vid behov hyras i shopen.

  • Pay & Play spel bokas i appen Sweetspot och betalas i förväg!

För dig som inte har handicap sker spelet från orange utslagsplats. Du som har handicap spelar från valfri tee (vit, gul, blå eller röd) och erhåller slag enligt slopetabellen.

I övrigt gäller: Laga alltid torvor på fairway och nedslagsmärken på green. Släpp alltid igenom om bakomvarande boll spelar snabbare än vad ni gör.

Rekommenderad speltid är 2 timmar och 15 minuter. Våra golfvärdar ser till att ni trivs ute på banan. De är också uppmärksamma på att alla spelare uppträder enligt vedertagen golfetikett och att alla spelare har erlagt gällande greenfee.

Vi använder Sweetspot som bokningssystem på A6 Golfklubb. Detta för att också personer utan golf-id ska kunna boka på ett enkelt sätt. Därför behöver du ladda ned den kostnadsfria appen Sweetspot, som finns tillgänglig i App Store och Google Play. 

Senior: 300 kronor
Junior: 150 kronor (upp till 21 år)

Greenfee betalas via Sweetspot-appen.

Vi har bokningsbara tider mellan 06:00 - 20:00 varje dag.

LYCKA TILL MED DIN GOLFRUNDA