Välkommen till D60

D60 spelar golf hela sommarhalvåret på tisdagar, som regel kl 9.00. Vill Du bli medlem är du välkommen att  kontakta någon i styrelsen  

Aktuell medlemsmatrikel för 2023 ligger under rubriken Dokument/Protokoll.

Spelprogrammet för 2023 är färdigställd och ligger under rubriken D60 spelprogram och under ikonen Spelprogram på startsidan. Där kan du direkt anmäla dig.

OBSERVERA att senaste anmälningsdag är på lördagar senast kl 12:00. Startlistan får ni via mail kl 18:00 samma dag.

 

 

D60 Styrelse

Ordförande: Margareta Sparv Andersson vald tom 2023

Information: Inger Bjurevik Schmidt, vald tom 2023

Sekreterare: Ulla Persson vald tom 2023

Ansvar RF/SISU: Eva Pettersson vald tom 2024

Tävlingar: Birgitta Andersson vald tom 2024 samt Inger Scmidt

Kassör: Eva-Lhotte Andersson vald tom 2024

Suppleant: Ann-Katrin Tagesson tom 2023

Mandattiden i styrelsen är 1 år för ordförande och suppleant och 2 år för andra ledamöter

Andra ansvariga

Valberedning: Maria Lönn, Annika Eklund, Berit Nilsson

Webbansvarig:  Carina Sandberg

Ansvarig seriespelet: D70 Birgitta E. Andersson

Ansvarig seriespelet: D60 Ann-Charlotte Nore

Ansvarig goldgirlsmästaren: Styrelsen 

Matchspelet: Maud Truedsson

Älvagolfen: Ulla Persson

 

OKTAVEN (tidigare Old Ladys tävling),

Oktaven, som är en sammanslagning av Old Ladys Competition och Fyrklövern kommer att ordna två tävlingar under vårsäsongen och två på höstsäsongen. Mer information kommer i början av våren 2023.

Ansvariga: Margareta Sparv Andersson och Inger Schmidt.

Vinteraktiviteter:

Ansvarig bangolfen: Inger Hermansson

Bowling: Monica Petersson

Vandring: se messenger grupper D60 Vandring Måndag alt. Onsdag

Verksamheten

D60:s verksamhets  finns i dokument "Riktlinjer för D60-styrelsen" och "D60-styrelsens arbete" som finns under under Under Dokument/Protokoll

Avgift

300:- betalas senast den 20 mars till Eva-Lhotte Andersson genom att swisha till 0708868086, kom ihåg att skriva ditt namn i meddelanden

Regler

Regler för D60, se under Dokument/Protokoll.