Välkommen till D60

D60 är en kategorigolf för damer 60+ som träffas på tisdagar från slutet av april till början av
oktober oftast från kl 9.00.
Vi varierar tävlingsformerna för att det ska ge lite olika utmaningar och passa olika
medlemmar. Det kan till exempel vara slaggolf, fyrboll eller golf med tre klubbor och
en putter. Vi genomför även resor, både kortare och längre med övernattning.
Om du inte vill tävla kan du välja att spela Älvagolf. Du anmäler dig som vanligt i Min
golf men går en sällskapsrunda med andra damer efter att de som tävlar har gått ut på
banan.
Om du är en van tävlingsspelare eller aldrig har provat på att tävla spelar ingen roll. Det
vi har gemensamt är att vi är damer och att vi alla uppnår minst 60 års ålder under året.
Givetvis deltar du i de tävlingar som passar dig utifrån tidsaspekt och tävlingsform.
Spelprogrammet för 2024 kommer att finnas på D60 hemsida när den är färdigställd under tidig vår. A6 Golfklubb (a6gk.se)
under medlemssidorna. Programmet finns även på vår anslagstavla i damrummet.
D60 arrangerar även andra aktiviteter där alla är välkomna att deltaga:
- Måndagar har vi vandringar där vi ibland går lite längre och ibland hittar vi
vandringsleder lite längre från stan.
- På måndagar spelar vi även minigolf inomhus på vintern och utomhus på sommaren
- Onsdagar har vi vandringar där vi alltid utgår från Hasse på Sjökanten.
- Torsdagar är vi ett antal damer som bowlar på Racketcentrum
Årsavgiften att ta del av D60s verksamhet är 350 kronor och där ingår spelavgift till
samtliga tävlingar.
Du når oss i styrelsen:
- Ordförande: Margareta Sparv Andersson 0705-633409  maggan.sparv@gmail.com
- Kassör: Eva-Lhotte Anderson 070-8868086, lhottiea@gmail.com
- Sekreterare: Maria Lönn 070-6501383, lonn.maria@gmail.com  
- Ann-Katrin Tagesson 0703-550555, ak.tagesson@gmail.com
- Eva Petersson 070-8807815, eva.myntg@gmail.com
- Birgitta Andersson 073-1417515, Ibirgitta@outlook.com                             
- Agneta Nordén 079-3320459, agneta.norden.jkpg@gmail.com

Ansvariga för olika funktion/aktiviteter ser du i protokollet från det Konstituerande mötet 2023

D60 spelar golf hela sommarhalvåret på tisdagar, som regel kl 9.00. Vill Du bli medlem är du välkommen att  kontakta någon i styrelsen  

Aktuell medlemsmatrikel för 2024 kommer att  ligga under rubriken Dokument/Protokoll.

När spelprogrammet för 2024 är färdigställd kommer den att ligga under rubriken D60 spelprogram.

OBSERVERA att senaste anmälningsdag är på lördagar senast kl 12:00. Startlistan får ni via mail kl 18:00 samma dag.

 

 

 

D60 Styrelse

Ordförande: Margareta Sparv Andersson vald tom 2024

Ledamot: Ann-Katrin Tagesson vald tom 2025

Ledamot: Maria Lönn vald tom 2025

Ledamot: Eva Pettersson vald tom 2024

Ledamot: Birgitta Andersson vald tom 2024 

Ledamot: Eva-Lhotte Andersson vald tom 2024

Suppleant: Agneta Nordén vald tom 2024

Mandattiden i styrelsen är 1 år för ordförande och suppleant och 2 år för andra ledamöter

Andra ansvariga

Valberedning: Inger Smith, Annika Eklund, Berit Nilsson

Webbansvarig:  Carina Sandberg

Tävlingskommittén A6 GK: Eva-Lhotte Andersson, Lisbeth Melkert

Medlemskommittén A6 GK Margareta Sparv Andersson

Ansvarig seriespelet D70: Lisbeth Merkert

Ansvarig seriespelet D60: Ann-Charlotte Nore

Ansvarig goldgirlsmästaren: Styrelsen 

Matchspelet: Maud Truedsson

Älvagolfen: Ulla Persson

 

OKTAVEN (tidigare Old Ladys tävling),

Oktaven, som är en sammanslagning av Old Ladys Competition och Fyrklövern kommer att ordna två tävlingar under vårsäsongen och två på höstsäsongen. Mer information kommer i början av våren 2024.

Ansvariga: Margareta Sparv Andersson och Maud Troedsson.

Vinteraktiviteter:

Ansvarig bangolfen: Ulla Persson

Bowling: Monica Petersson

Vandring: se messenger grupper D60 Vandring Måndagar- Eva Petersson och  Onsdagar - Inger Hermansson

Verksamheten

D60:s verksamhets  finns i dokument "Riktlinjer för D60-styrelsen" och "D60-styrelsens arbete" som finns under under Under Dokument/Protokoll.Spelprogrammet för 2024 hittar du också under Dokument/protokoll

Avgift

350:- betalas senast den 20 mars till Eva-Lhotte Andersson genom att swisha till 0708868086, kom ihåg att skriva ditt namn i meddelanden

Regler

Regler för D60, se under Dokument/Protokoll.