Invigning av ny belyst puttinggreen

Publicerat: 2022-08-17 14:16 - Skrivet av Webbmaster LeGoConsult

Nu är den nya puttinggreenen invigd...

A6 Golfklubb fortsätter sin satsning på spelutveckling, nu med invigning av en ny belyst green, Janckes puttinggreen. Klubben vill på detta sätt hedra Lars-Ove och Ingalill. Utan dem och några till hade inte golfbanan legat där den ligger idag.
Klubbens ordförande Ulrika Björkman, styrelseledamot Jörgen Bjerndell och Banchef Jan Wennberg sa några väl valda ord till publiken som hade samlats tidigt denna morgon.
Detta är av de investeringar klubben har gjort i år och fler planeras att göra i närtid.
Vi ligger i väntans tider med övriga investeringar som vi hoppas kan påbörjas i slutet av säsongen säger Per Simonsson. Att utveckla medlemsnyttan bidrar till en attraktivare golfklubb.