Medlemsmöte A6 golfveteraner 2023-0207

Publicerat: 2023-02-08 10:33

Idag gästades vi av Kenneth Axelsson från Räddningstjänst

Plats: A6 golfrestaurang.
Tid: 09:00.
Närvarande: 48 medlemmar.

1) Ordförande Olle Burström hälsade välkommen och påminde om kommande årsmöte och om att anmälan ska göras i GIT. Information om vårresan finns utlagd på hemsidan, till dags dato finns 18 st anmälda.

2) Kenneth Axelsson från Räddningstjänsten var dagens gäst. Han informerade kring det angelägna ämnet hjärtstillestånd och hur man med mer frekvent användning av hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare kan rädda många fler än vad som sker idag.

Totalt inträffar cirka 6000 hjärtstopp utanför sjukhusmiljön i Sverige varje år. Om det inte finns en hjärtstartare inom 2-3 minuters räckhåll klarar sig 10-11 procent, med en hjärtstartare på nära håll är den siffran uppe mot 70 procent…

Om någon påträffas medvetslös och utan andning kan man utgå från att det rör sig om ett hjärtstopp.

– Då ska man omedelbart sätta in hjärt- och lungräddning, sa Kenneth. Man trycker ner bröstkorgen fem-sex centimeter i 30 kompressioner, sen blåser man luft i munnen två gånger varefter man upprepar processen. Det handlar om att syrsätta blodet, och man kan hålla på länge, lätt en halvtimma och fortfarande få positiva effekter.

– Med en hjärtstartare förbättras oddsen kraftigt. Apparaten talar väldigt tydligt om hur den ska användas och det är väldigt angeläget att få ut ännu fler hjärtstartare i samhället, och bättre tillgänglighet till de som finns.

Kenneth tipsade om hjärtstartsregistret, där man kan se var startarna finns. och om appen SMS-livräddare där man kan hitta personer i närområdet som är kunniga inom hjärt- och lungräddning.

Han konstaterade också att det är alldeles för få veteraner som har larmnumret till den hjärtstartare som finns på klubben inlagt i sina mobiltelefoner…

3) Olle Burström tog upp tråden med ett kort ”ego-föredrag” där han berättade om sin resa från barndomen i Umeå visa Stockholm till Jönköping innan han tackade för visat intresse och förklarade att det var dags för kaffe och fralla.

Vid protokollet
Göran Bäckström/Sekreterare