Medlemsmöte A6 golfveteraner 2023-01-17

Publicerat: 2023-01-18 09:54

Dagens gäst var Kristoffer Johansson eventansvarig hos Jönköping City. Klicka för protokoll

Medlemsmöte A6 golfveteraner 2023-01-17

Plats: A6 golfklubb.
Tid: 09:00.
Närvarande: 56 medlemmar.

1) Göran Bäckström hälsade välkommen.

2) Dagens gäst var Kristoffer Johansson eventansvarig hos Jönköping City, som berättade om hur man arbetar för att hålla liv i och utveckla Jönköpings stadskärna.

Jönköping City har sina rötter i ”På Stan”, som bildades för 30-talet år sedan som en organisation främst för köpmännen, men som utvecklats till att i dag verka för alla - cirka 38 000 - som bor och verkar i centrala Jönköping.

– Ett centrum i en stad stänger ju aldrig, sa Kristoffer. Det är du som är stadens centrum och centrum kan betyda olika saker för olika människor. Ett mål för Jönköping City är att bidra till en välkomnande och levande stadskärna där man trivs och dit man gärna vill återkomma. Vi vill utveckla besöksnäringen, erbjuda ett ännu bättre värdskap för våra tillresande gäster och i samarbete med övriga aktörer hela tiden genom till exempel olika evenemang och projekt öka attraktionskraften.

Jönköpings City drivs i samarbete mellan fastighetsägarna, köpmannaföreningen och kommunen. Ägs till 51 procent av fastighetsägarna, som också finansierar olika event och liknande.

Trots konkurrensen från bland annat stora köpcentra utanför städerna och en ökande internethandel är inte Kristoffer speciellt orolig för att stadskärnorna ska utarmas och på sikt mer eller mindre dö ut.

– I Jönköping har vi, som ett exempel, idag cirka 1 000 näringsidkare i city, mot kanske 400 för 20 år sedan. Visst finns det tomma lokaler, men det är ändå kö med intressenter som vill komma in. Och även om handeln totalt tappat cirka 40 procent till näthandel ser vi ändå att de som satsat både på fysiska butiker och internethandel går bra. Framåt går vi nog mot att allt fler butiker blir ”show-room”, där man ser, känner på och provar exempelvis kläder eller skor för att sen beställa dem hem till dörren.

– Centrum stänger aldrig, vi erbjuder bland de billigaste parkeringsplatserna i Sverige, idag 3 700 stycken, i centrala parkeringshus och det nya året kommer att bjuda på en lång rad spännande evenemang och aktiviteter som vi hoppas och tror ska fortsätta att lyfta Jönköping City.

3) Jan Berglund rapporterade att tävlingsprogrammet i stort sett är klart, läggs ut kommande vecka. Tävlingsstart är planerad till 17 april - inte 24 som sades förra veckan.

4) Jack Hansson passade på att presentera programkommittén, som fått jobba extra hårt på sistone på grund av några sena återbud - men som alltid löst uppgiften på bästa sätt.

5) Mötet avslutades med sedvanlig fika och Berndt Robertsson lämnade ut den nya upplagan av Restaurangchansen. Finns fortfarande möjlighet att beställa om man tar kontakt med Berndt.

Vid protokollet
Göran Bäckström/Sekreterare