Medlemsmöte A6 golfveteraner 2023-01-10

Publicerat: 2023-01-10 23:26

Med bl.a. Per Simonsson. Klicka för att läsa protokollet. Efter medlemsmötet hölls ett styrelsemöte vars protokoll du hittar under Dokument/Protokoll

Tid: 09:00

Plats: A6 golfklubb.

Närvarande: 54 medlemmar.

 

1) Ordförande Olle Burström hälsade välkommen till det nya årets första medlemsmöte.

2) Rolf Öborg och Hans Olsson som nyligen fyllt år uppvaktades på sedvanligt sätt med gåva, skönsång och hurrarop.

3) Dagens gäst var klubbchef Per Simonsson, som inledde med att utropa 2023 till ”Utmaningens år”, en etikett han inte ville sätta enbart på A6, utan egentligen på hela golfsverige.

– Stigande elpriser, ökade kostnader för mycket annat också, samt en tuffare privatekonomi för väldigt många kommer säkert att påverka golfen också, sa Per, som bland annat förutsåg mera spel på hemmaplan och mindre greenfee-utflykter till andra banor som en följd av sämre tider.

Men Per kunde också konstatera att A6 går in i det nya året på ett positivt sätt, resultatet för det senaste året kommer att landa på cirka 1,4 miljoner kronor plus,

– Till stor del beroende på rangen, som gett cirka 1,7 miljoner kronor det gångna året.

Den planerade ut-om och tillbyggnaden och moderniseringen av rangen kunde inte påbörjas under 2022 på grund av att det anslag klubben sökt hos Allmänna arvsfonden inte beviljades heller efter en andra ansökan.

– Nu kommer projektet, som beräknas kosta nio miljoner,  i stället att inledas den 23 september, sa Per Simonsson. Då kommer det bland annat att grävas för vatten och avlopp, vilket gör att den nuvarande rangen inte kan användas, så för att inte störa den verksamheten väljer vi att vänta till hösten med starten.

Det här kommer också bland annat att medföra att tävlingskuren försvinner. Det nuvarande juniorrummet kommer att byggas ut och förvandlas till ett konferensrum för 20-talet personer.

Tolv golfbilar är beställda, tidigare hade klubben nio, nya bollar är beställda till rangen och i samarbete med kommunen pågår diskussionerna om den fortsatta utvecklingen av A6-området mot ett ännu mer användbart ”grönt” allaktivitetsområde.

Per berättade också att Golfköpingsmästaren kommer att återuppstå i år, att Titleist kommer på besök den 2 februari för utprovning av profilkläder med mera och att det fortfarande finns platser kvar på den planerade vårresan till Spanien.

4) Jan Berglund berättade att tävlingsprogrammet för den kommande säsongen i stort sett är klart. 23/4 är tänkt första speldag och inom en vecka-tio dagar kommer det fullständiga programmet finnas att tillgå dels som utskick och förstås på hemsidan.

Vårresan går till Araslöv den 9-10 maj, även här kommer information inom kort.

5) Olle Burström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.