Medlemsmöte A6 golfveteraner 2022-11-01

Publicerat: 2022-11-02 11:44

Lite avkortat pga sjukdom men en del information trots allt. Klicka för att läsa protokollet

Medlemsmöte A6 golfveteraner 2022-11-01
Plats: A6 golfklubb.
Tid: 09:00
Närvarande: 37 medlemmar

1) Göran Bäckström hälsade välkommen, påminde om julfesten den 9 december och om de nya förutsättningar (endas via app) som gäller för Restaurangchansen.

2) Degens gäst, paraidrottaren Maja Reichard, hade i sista stund tvingats lämna återbud på grund av sjukdom. Hon har dock lovat att återkomma till våren. I stället blev den en stunds diskussion kring läget för våra två lokala ”topplag” HV71 och J-Södra.

3) Jack Hansson informerade om programmet för vårens gästbesök, som vanligt har programkommittén fått ihop ett varierande och intressant utbud.

4) Jan Berglund informerade om att vårresan kommer att gå till Araslöv i mitten av maj, och berättade också att diskussioner kring kommande säsongs tävlingsverksamhet pågår - en eller två klasser, någon form av åldersindelning och liknande. Synpunkter kommer att inhämtas från medlemmarna innan beslut fattas.

5) Göran Bäckström tackade för visad intresse innan mötet som vanligt avslutades med kaffe och fralla.

Vid protokollet

Göran Bäckström/Sekreterare