Medlemsmöte A6 golfveteraner 2022-10-11

Publicerat: 2022-10-12 15:08

Protokoll från tisdagsmötet 11/10. Klicka för att läsa

 

Plats: A6 GK.
Tid: 09:00.
Närvarande; 46 medlemmar

1) Ordförande Olle Burström hälsade välkommen till höstens första tisdagsmöte, samt meddelade att julfesten detta år kommer att äga rum den 9 december som vanligt i Odd Fellows lokaler vid Västra torget.

2) Niclas Eriksson informerade om den kommande vinterns träningsupplägg och om den nya lokal på Syrgasvägen som kommer att användas. Lite mindre grupper, men fler tillfällen utlovades. Personligen berättade Niclas att han är mycket nöjd med sin situation i dagsläget, ”jag trivs otroligt bra och ser väldigt positivt på allt”, var budskapet.

3) Klubbchef Per Simonsson anlade också en positiv ton, menade att den senaste säsongen fungerat otroligt bra, något som understryks av den medlemsenkät som är under utvärdering. Efter rusningen under pandemiåren konstaterade Simonsson att spelet på banan under 2022 landar ungefär på samma nivå som 2019, en minskning med cirka 15 procent. 
Ekonomiskt väntas året ge en likviditet på cirka 4 miljoner kronor och antalet medlemmar är i dagsläget 1830, antalet nybörjare har minskat med cirka 100 från året före.
På driving-rangen kommer det att ha slagits cirka 2,1 miljoner bollar i år, vilket ger klubben cirka 1 750 000 kronor, något Simonsson underströk var extra välkommet eftersom 2023 kommer att bli något av ett ”utmaningens år” med kostnadsökningar på en rad områden.
När det gäller arbetet med det nya konceptet för driving-rangen berättade Simonsson att man inte fått det önskade bidraget från Allmänna arvsfonden, men att man efter en komplettering och fördjupning av ansökan kommer att skicka in en ny ansökan med stora förhoppningar om ett positivt besked denna gång.
Klubbchefen meddelade också att det inte blir några vintergreener på ordinarie bana, men att man däremot kommer att hålla korthålsbanan öppen och spelbar för spel när vädret så tillåter.

4) Två nytillkomna medlemmar hälsades välkomna och Jan Arvidsson firades med sedvanlig gåva och unison skönsång eftersom han nyligen fyllt 80 år.

5) Olle Burström meddelade att det nu är beslutat att klubben från och med nästa år  tar över veteranernas ekonomi som ett eget kostnadsställe. Därför ska i nuläget inga pengar skickas in på veteranernas bankgirokonto eftersom detta inte lägre är aktivt. 

6) Gäst på nästa tisdagsmöte blir förre HV-ikonen och numera tränaren för HC Dalen Per Gustafsson.

7) Olle Burström förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Göran Bäckström/Sekreterare