Medlemsmöte A6 golfveteraner 15/11

Publicerat: 2022-11-15 20:46

Thomas Ahlebro från Huskvarna Ja Visst, Klicka för protokoll

Plats: A6 GK
Tid: 09:00
Närvarande: 48 medlemmar.

1) Göran Bäckström hälsade välkommen, påminde om Restuarangchansen och om julfesten den 9 december (anmälan i GIT).

2) Jubilarerna Claes-G Alexandersson och Leif ”Honken” Holmqvist uppvaktades med var sin gåva samt unison skönsång samt hurrarop.

3) Degens gäst var Thomas Ahlebro från Huskvarna som på ett engagerat och underhållande sätt berättade om ”Huskvarna JaVisst,” en intresseförening som funnits sedan 1970-talet, genom alla år med Huskvarnas bästa som sin ledstjärna.

– Vi vill att Huskvarna ska vara en stad som är bra att bi i, att verka i, att handla i, att arbeta i och att turista i, konstaterade Thomas. inom ramen för JaVisst vill vi verka för en positiv utveckling, vi vill stärka identiteten hos Huskvarnaborna, skapa framtidstro, hitta utvecklingsmöjligheter och bidra till en trivsam stadskärna.

JaVisst leds av en styrelse på fem personer, plus tre suppleanter som alltid är med vid mötena. Man har en professionell kassör adjungerad till styrelsen och två verksamhetsledare, de enda i organisationen som uppbär någon form av arvode.

– Vi vill vara en remissinstans med kommuner och myndigheter, förklarade Thomas Ahlebro. Men också en kontaktväg för Huskvarnabor och -företag, vi vill vara förslagsställare när staden utvecklas – överhuvudtaget bevaka stort som smått som sker, planeras att ske och kommer att ske i Huskvarna.

En viktig del i arbetet är också olika arrangemang, som ”Fallens dag”, ”Gammeljul i Smedbyn”. korandet av ”Årets Huskvarnabo” och Esplanad-loppisen som efter en blygsam start nu vuxit lavinartat – för att bara nämna några av de aktiviteter föreningen står bakom eller är inblandad i.

– Vi ligger på om aktuella frågor, upplevs säkert som lite obekväma ibland men känner ändå att vi genom att inte ge oss i alla fall kommer framåt i många frågor, säger Thomas Ahlebro.

När man tycker något saknas händer det emellanåt att Huskvarna JaVisst tar egna initiativ, som när man tog fram en turistbroschyr i fysisk form med 30 sevärdheter i Huskvarna som nu för tredje året finns på plats när kommunen bara erbjöd - och erbjuder - digital information. Eller när det kom upp en ny och informativ informationstavla som tidigare saknats helt

Huskvarna JaVissts fasta punkt är en lokal i Smedbyn men föreningens engagemang hittas på många andra håll också, som vid lunchlyriken på Huskvarnas bibliotek där man nu också bjuder på högläsning på lördagar, och till exempel också med den ”Dokumentärbio” som visar gamla filmer, något som visat sig vara väldigt uppskattat.

– Vi har 120-140 besökare varje onsdagseftermiddag när de här filmerna visas, berättar Thomas Ahlebro. Och som vid alla våra arrangemang är det förstås fri entré som gäller.

Hos Huskvarna JaVisst hamnar ideér och tankar av alla de slag. Att bygga in motorvägen har varit på tapeten, liksom att på känt Hollywood-maner sätta upp jättebokstäver med texten Huskvarna på stadens höjder, eller varför inte en linbana på Huskvanaberget

– Vi vill sätta Huskvarna ännu tydligare på kartan, och ett sätt är att synas, att jobba både med sociala medier och traditionell media, att vara ute på föreningsbesök och som sagt – att hela tiden hålla dialogen och kontakterna med kommunen och andra institutioner aktuell och levande!

4) Mötet avslutades och det sedvanliga fikat tog vid.

Vid protokollet
Göran Bäckström/Sekreterare