Medlemsmöte A5 golfveteraner 2023-03-21

Publicerat: 2023-03-22 17:21

Dagens gäst var Åsa Lindblom, Jönköpings kommun.

 

 

Plats: A6 golfrestaurang.

Tid: 09:00

Närvarande: 39 medlemmar

 

1) Ordförande Kent Fälth hälsade välkommen och informerade om att det nu inkommit 100 medlemsavgifter för 2012, varav 90 även lagt tävlingsavgiften för deltagande i Veteranmästaren.
Kent berättade också att, med hänvisning till den värdegrund som råder inom golfsporten, det i fortsättningen enbart skall delas ut presentkort till våra jubilarer, samt att vi tackar våra föreläsare på annat sätt än som tidigare med en vinflaska.

2) Med anledning av att klubbens pro Niclas Eriksson utsetts till Årets PGA-pro of the Year uppvaktades han med blommor och applåder.

3) Dagens gäst var Åsa Lindblom, övrsiktsplanerare i Jönköpings kommun. Hon berättade om den nyligen antagna nya översiktplanen som beskriver hur Jönköping kan/ska utvecklas under de närmaste 30 åren.

Extra intressant för oss var att hon underströk det som tidigare sagts, att alla planer på någon form av större bebyggelse på golfbanans områden inte längre finns med i översiktsplanen.
Noteras kan att Jönköpings GK:s bana i Kättilstorp fortfarande finns med i planen som en möjlighet att placera cirka 3500 bostäder och 1000 arbetstillfällen – något som enligt Åsa i så fall ligger långt fram i tiden, runt 2050 möjligen…

Översiktsplanen (som finns att studera närmare på kommunens webbsida) lutar sig mot att Jönköping med nuvarande utveckling skulle kunna passera 200 000 invånare kring 2050 och då gäller det att ta fram hur man ska lösa allt det som en sådan ökning kan medföra.
Bland annat behövs cirka 25 000 nya bostäder och för att lösa detta tittar kommunen dels på ökad förtätning i centrala del och förstärkning av ett antal centrum i yttre stadsdelar.

De större utvecklingsområden man i dagsläget tittar på är Södra Munksjön, Rosenlund, Huskvarna väster, Kockarpsvägen i Huskvarna, Rosendala och Kättilstorp. När det gäller A6 handlar det mest om mer blandad bebyggelse i närheten av och i anslutning till köpcentrat.

Intressanta nya utvecklingsområden är exempelvis Torsvik-Stigamo och Hedenstorp-Axamo när det kan tillskapas över 10 000 nya arbetstillfällen fram till 2050.

Ett antal intressanta frågeställningar. bland annat kring trafiksituationen i och omkring Jönköping samt hur man tar tillvara och utvecklar grönområden avslutade en intressant förmiddagstimma.

4) Kent Fälth tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Göran Bäckström/Sekreterare