Medlemsmöte 19/10

Publicerat: 2021-10-26 01:39

Protokoll från höstens andra medlemsmöte med Ulrika Björkman Program för samtliga möten finns under Kalendern Klicka för att läsa protokollet

Plats; A6 golfrestaurang.

Tid: 09:00.

Närvarande: 51 medlemmar.

 

1) Ordförande Olle Burström hälsade välkommen och påminde om kommande tisdagsmöte som äger rum på Stadsparksvallen med start 10:00.

2) Dagens gäst var klubbens nya ordförande Ulrika Björkman, som inledde med en kort presentation av sig själv. Hon berättade att hon är 44 år,  uppvuxen i Månsarp och bor numera i Jönköping med man och två barn.

Yrkeslivet har handlar mycket om ekonomi, bland annat sex år på Skatteverket och idag arbetar Ulrika inom Herenco-koncernen med ekonomi och HR.

– Efter att varit med i klubbens styrelse som ”vanlig” ledamot kände jag att jag ville påverka mera i en organisation där det fanns mer att göra för att det skulle fungera ännu bättre, förklarade Ulrika som svar på varför hon valt att åta sig uppdraget som ordförande.

– Samtidigt är det förstås också en rolig och stimulerande roll att vara med och driva en klubb som A6, med all potential som finns här, framåt. Visst tar det en del tid, men jag ser det som en hobby väl värd att lägga den tiden på.

Ordföranden fick frågor bland annat om hur shopen ska fungera i den nya organisation som tar form inför nästa år.

– Klubben tar ju över showen, medan Nicklas har kvar rätten att sälja klubbor och annan utrustning. Och tanken är att det ska finnas personal som tar emot gäster och medlemmar under hela speldagen. Exakt hur det ska lösas är en av de frågor vi arbetar med just nu.

Den planerade satsningen på rangen och en ny studio diskuterades också:

– Klubben måste skapa sätt att få intäkter över tid, och att ha en modern, väl fungerande range tillsammans med ett attraktivt övningsområde ser vi som en ”kassako” som hjälper oss att skapa dels en trygghet i nuet men också en grund för framtida utveckling och investeringar. Ger satsningen på rangen önskat resultat ekonomiskt det ge en grund för att exempelvis om några år titta på vad och om vi ska göra någonting åt klubbhuset….

Ulrika berättade att det tagits in offerter och lämnats in ansökan om bygglov för den planerade satsningen, klubben har också talat med banken om hur det hela kan komma att finansieras.

– Men till slut är det ju upp till medlemmarna att ta det definitiva beslutet, konstaterade Ulrika.

Tankarna kring en eventuell padelbana formulerades så här:

– Att erbjuda olika komplement till golfspelet kan vara ett sätt att dels få in nya medlemmar och dels ge de nuvarande ett mervärde i sitt medlemskap. Plus att en padelbana också den kan ge ett värdefullt ekonomiskt tillskott och vara en pusselbit i det framtidstänkandet som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av klubben och hela A6-området.

Ulrika konstaterade också att klubbens ekonomi är god, att det centrala läget är en viktig tillgång och menade att vi med en fortsatt utveckling mot en ”modernare” golfklubb har mycket goda förutsättningar för en ljus framtid.

Vid protokollet

Göran Bäckström/Sekreterare