Medlemsmöte 12/10

Publicerat: 2021-10-13 00:08

Protokoll från höstens första medlemsmöte Program för samtliga möten finns under Kalendern Klicka för att läsa protokollet

Medlemsmöte A6 golfveteraner 2021-10-12

Plats: A6 golfrestaurang.

Tid: 09:00.

Närvarande: 45 medlemmar.

 

1) Ordförande Olle Burström hälsade välkommen till en ny "inomhussäsong"

2) Jubilarerna Herbert Jergell (90 år) och Rolf Segergren (80 år) uppvaktades med sedvanlig gåva samt skönsång och hurrarop.

3) Banchef Jan Wennberg informerade om läget på banan. Konstaterade att gul och röd slinga nu är stängda för säsongen, gula slingan måste återhämta sig efter hårt slitage under säsongen och röd slinga är för blöt för att det skall vara möjligt att använda den för spel.

I planerna framåt finns bland annat två dräneringsarbeten på röd slinga samt ett större sådant på blå (högerkanten på hål åtta). Ett antal tees ska också åtgärdas och man kommer även att se över styrsystemet för pumparna.

På personalsidan berättade Jan att Tom Rickemark efter flera år på A6 nu lämnar med pension och även Dan Persson har slutat,

– Men vi ska inte bli färre personal, målsättningen är att hållas samma nivå som tidigare med medarbetare, med material och maskiner.

– Nu har vi bland annat dressat väldigt mycket med sand för att ha ett bättre utgångsläge inför nästa säsong, och genom att låta banan vila ordentligt hoppas vi kunna undvika den typ av vinterskador som vi såg i början av säsongen 2021.

4) Nicklas Eriksson tog vid och informerade bland annat om det stora intresset för vinterträning, ca 170 redan anmälda. Sedan fick han en rad frågor kring hur hans verksamhet ska se ut nästa säsong:

– Det har varit ett omtumlande år där mycket har hänt, konstaterade Nicklas.

– Och för min del blir det förstås en annorlunda situation att nu i stort sett jobba ensam under nästa år, Jacob finns kvar fram till november, blir sedan kontraktsanställd till och med mars,

Efter den här terminen släpper Nicklas sitt engagemang i Sanda golfgymnasium, fortsätter med sina landslagsuppdrag och tränarutbildningar parallellt med sitt företag p A6 GK.

– Nu blir jag något slags hybrid av entreprenör/anställd, kommer att fokusera på träning och custom fitting med inte driva någon shopverksamhet. Däremot har jag rätten att sälja klubbor och annan utrustning på klubben.

– Jag tycker dialogen med klubben har varit bra, och väljer att se positivt på det som den planerade nya studion och inte minst de nya och förbättrade träningsområdena kan innebära för framtiden.

5) Klubbchef Per Simonsson berättade att det spelats mycket golf på A6 även 2021, ca 60 000 rundor. Det är dock cirka 3000 rundor färre än året innan. Greenfee-intäkterna landade på knappt två miljoner kronor, ungefär en halv miljon mindre än 2020.

– Men det har kompenserats av ökande medlemsantal, idag har vi 1910 medlemmar, sa Simonsson.

På frågor kring hur arbetet med bland annat mottagande av gäster och service till medlemmarna ska fungera när nu shopen försvinner fanns i nuläget inga klara svar.

Per informerade också om att restaurangen stänger 28 november och håller sedan stängt i tre månader. I nuläget fanns inga andra tankar än en fortsättning i nuvarande regi.

I den fortsatta utvecklingen av området finns också att Jönköpings kommun kommer att anlägga en gång- och cykelväg till golfklubben,

– Vi har haft två enormt tuffa och arbetsamma år, avslutade Per Simonsson. Men jag ser fortfarande att vi har en fantastisk möjlighet att göra det som redan är bra ännu bättre. Själv är jag stolt över att vara klubbchef på A6 och har ingen ambition att lämna det jobbet – det ligger en rolig resa framför oss!

6) Jack Hansson informerade om tisdagsträffen den 26 oktober som utgörs av ett studiebesök på ”nya” Stadsparksvallen. Samling 10:00 i Stadsparken, egen transport är det som gäller.

Vad det gäller övriga tisdagsmöten under hösten finns de nu slutligt programsatta att beskåda på hemsidan.

 

Vid protokollet

Göran Bäckström/Sekreterare