Kallelse A6GK Veteraner Årsmöte 2023-02-21

Publicerat: 2023-02-10 18:31

Årsmötet utgör ordinarie tisdagsmöte. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredag den 11 februari. Vi håller till i restaurangen med start kl 09.00 Klicka för att läsa mer

Det bjuds på semlor!

OBS!
Anmälan till mötet måste göras via GIT och senast den 2023-02-13.
Du som inte kan delta fysiskt kan lämna in en fullmakt om du vill göra din röst hörd. (mall bifogas detta nedan).
Vi kommer att sända ut alla årsmötesunderlag digitalt till alla medlemmar före mötet.
Styrelsen