Jubilarer juli augusti

Publicerat: 2022-07-27 20:13

Klicka för att se namn på jubilarerna

Göran Sjöstrand 1 juli 75 år
Lennart Hagman 11 juli 75 år
Bosse Bobacken 17 juli 75 år
Magnus Magnusson 27 juli 75 år
Gunder Johansson 31 juli 80 år
Roman Willenfelt 9 aug 75 år
Per Ola Wennefors 18 aug 75 år
Jan Arvidsson 25 aug 80 år