GIVAKT!!

Publicerat: 2023-06-03 11:08

Nu är det dags för A6 "soldater" att skjuta skarpt i skogarna vid Wiredaholms GK! Kaptenerna Lennart o Brynolf räknar med mangrann uppställning!! Kom ihåg: Rätt plats, rätt tid och rätt utrustning!!

Inbjudan till Gamla Grabbar
som spelas på Wiredaholm den 20 juni 2023.
Deltagande klubbar: A6 GK, Gränna GK, Jönköping GK, Ryfors GK och
Wiredaholm G 6 K.
Tävlingsform: Slaggolf med handicap, dels individuellt i A- och B-klass, dels lagtävling
mellan deltagande klubbar. Tävling om närmast hål med ett pris ingår. I övrigt gäller: Gamla
Grabbar Södra Vätterbygden Tävlingsbestämmelser 2023.
Klassindelning: A-klass och B-klass, flytande klassgräns tillämpas.
Bägge klasserna spelar från röd tee eftersom Wiredaholm inte har någon slopad bana från blå tee.
Lagtävlingen: Ingen särskild anmälan av lag krävs. Klubbens lagresultat är de 6 bästa
resultaten från respektive klubb. Om någon klubb har mindre än 6 deltagare tillämpas
tävlingsbestämmelserna för Gamla Grabbar 2023.
Vi kommer även att använda digitala scorekort. Länk till dessa kommer att finnas tillgänglig i
god tid på tävlingsdagen.
Anmälan: Anmälan görs via min golf under tävling, senast den 17 juni kl: 15,00.
Startlista: Startlistan finns publicerad på min golf senast den 18 juni kl: 14,00.
Första start: Kanonstart kl: 9,00.
Avgifter: 340,00 kr, där 300 kr är greenfee och 40 kr är startavgiften.
Greenfeebiljetter, golfhäftet, frikort eller andra rabatter gäller inte som betalningsmedel.
Önskemål: Golfbil skall beställas direkt från receptionen, tel: 0390-31140.
Om ni önska att äta dagens så ska det anmälas samtidigt som ni anmäler er till tävlingen.
Kostnad 135,00 kr.
Prisutdelning och redovisning av resultat: Resultatredovisning kommer att göras
snarast efter att sista boll har kommit in. Priser kommer att översändas via swish till de som
vinner eller till klubbens representant. Även lottade priser kommer att delas ut.
Tävlingsledare: Gunnar Axelsson, 076 1481669.
Anders Hedberg, 070 6244162.
Alla ska känna sig välkomna till en bra golfdag på Wiredaholm.