Vilka är medlemmar?

Publicerat: 2023-05-11 - 19:25

137 058 kvinnor hade ett medlemskap i en golfklubb 2022.Det gör golf till en av Sveriges största idrotter vad gäller antal aktiva kvinnor. Källa:Golf.se

Vilka är medlem i vår klubb 2023? Titta under Dokument/protokoll så får du svaret!