Utvecklingstrappa

A6 Utvecklingstrappa

Vi har en breddverksamhet som växer och hos oss har alla juniorer möjlighet att utvecklas och ha kul på golfbanan. För oss är det viktigt att alla juniorer trivs och känner sig trygga i vår miljö.
Verksamheten bedrivs utefter A6 utvecklingstrappa – träning anpassat för barn och ungdomars ålder samt hcp-nivå.

Golftime 6-12år.
Från 6 års ålder erbjuder vi verksamheten Golftime. Träningsgrupperna är anpassade efter ålder och träningen bygger på rörelseglädje och grunder i golf. Målet är att juniorerna ska lära känna varandra och agera i en golfmiljö. Inriktning är att ha kul och fungera i en grupp. Vi fokuserar på övningar som leder till en bra golfutveckling. Vi tillämpar Golfäventyret med övningar och spel på 30/50/100 banan. Träning sker med PGA-tränare och ledare.

Steg1 8-21år HCP-krav 54-36
Träningen erbjuds det år barnet fyller 8 år. Vi anpassar grupperna efter ålder i så stor utsträckning det är möjligt. Vi är måna om att juniorerna får träna tillsammans med sina kompisar. Målet är att nå HCP 36 samt göra golfbanan till en naturlig del i ditt barns golfspel. Vi skapar utmaningar utefter Golfäventyret och teknikträning sker med PGA-tränare. Utöver teknikträning genomförs ytterligare två träningspass med ledare.

Steg 2 First HCP-krav 35-19.
I denna träningsgrupp introduceras tävlingsspel på Teen Tour First, och/eller bedöms av klubben att vara mogen att träna/spela på den nivån.
Träningen leds av PGA-tränare. Dessutom tillkommer två ledar-ledda träningar varje vecka. Träningen fokuserar på teknikträning, tester, spelförståelse samt att skapa bra rutiner. Vissa krav på juniorerna införs.

Steg 2 Future/Elite HCP-krav 18 & lägre.
När man ingår i Future/Elite gruppen har individen spelat upp sig i Teen Tour Future/Elite och/eller bedöms av klubben att man är mogen för nästa träningsnivå. Träning sker i grupp med klubbens tränare. Dessutom tillkommer två ledar-ledda träningar varje vecka. Förutom fortsatt teknik-, mål-, strategiträning, börjar vi med rond-analys och individuell tävlings- och träningsplanering. Fokus ligger även på att tävla mer.