Ungdoms & Idrottskommitté

A6 Ungdoms & Idrottskommitté

En sport att leva med hela livet...

En sport att leva med hela livet...

Tillsammans med Filip, som i år blir A6 Golfklubbs barn- och ungdomsansvarig, jobbar UIK för att stärka mervärdet runt omkring träning och aktiviteter. UIKs mål är att skapa en miljö där alla barn och ungdomar vill hänga, umgås och ha riktigt skoj!

Ungdomsledare och vuxna ledare är något vi är i behov av för att vi skall kunna se och peppa alla! Under säsongen 2022 kommer Filip att utbilda äldre ungdomar och föräldrar till att bli ledare – allt för att skapa en bättre förutsättning för våra aktiva samt verksamhet.