JUNIORERNA VÄXER PÅ A6 

På A6 Golfklubb finns det plats för alla! Vi har en breddverksamhet som växer och hos oss har alla juniorer möjlighet att utvecklas och ha kul på golfbanan. För oss är det viktigt att alla juniorer trivs och känner sig trygga i vår miljö.

Från och med den 18 mars 2022 kliver Filip Persson in istället för Emmy Ottosson. Filip kommer att ansvara för samtliga av klubbens juniorträningar med assistans av de olika gruppernas föräldraledare.
Är du nyfiken på vår juniorverksamhet - se vår information på sidorna som du hittar under de olika ikonerna högst upp på denna sida.

 

Verksamheten bedrivs utefter A6 utvecklingstrappa – träning anpassat för barn och ungdomars ålder samt HCP-nivå. Tillsammans med vår ungdom- och idrottskommitté skapar vi aktiviteter och golfverksamhet för alla.

Golf är en idrott du kan utöva hela livet – Golf är idrott för alla!

A6 Ungdoms & Idrottskommitté

Tillsammans med Filip, jobbar UIK för att stärka mervärdet runt omkring träning och aktiviteter. UIKs mål är att skapa en miljö där alla barn och ungdomar vill hänga, umgås och ha riktigt skoj!

Ungdomsledare och vuxna ledare är något vi är i behov av för att vi skall kunna se och peppa alla! Under säsongen 2023 kommer Filip att utbilda äldre ungdomar och föräldrar till att bli ledare – allt för att skapa en bättre förutsättning för våra aktiva samt verksamhet. 

Juniorverksamhet

Under 2023 kommer det bli mycket nytt inom klubbens juniorverksamhet, vi kommer utöka antalet grupper för att få ner antalet elever per grupp.
Vi kommer köra träning mellan vecka 18 och 38 utan uppehåll. (20 veckors träning)
Steg 1 och Steg 2 kommer utökas till 2 grupper per steg samt att vi kommer göra två tjejgrupper i år.

Nytt för i år är även att vi kommer utbilda föräldrar/frivilliga som vill ta en ledarroll i olika grupper, dessa ledare kommer ha ansvar för samlingar + att hålla i träningspass för grupperna.

Mer info och anmälan till A6 Juniorverksamhet