Lokala regler

Lokala regler uppdaterade 20200330

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom komplettrande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområde (Regel 17)

 1. Det röda pliktområdet på vänster sida av hål RÖD 6 som bara är definierad på en sida är oändligt.
  Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på höger sida av hål RÖD 7 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller länadsalternavet i sidled (se Regel 17.1d(3).
  Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen.
  För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

  •• När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att anntigen:

  ➢Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte heller

  ➢Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

  •• När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är okänt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.
 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete

 

 

 

 

Alla områden som idenfieras av blå pinnar eller på annat sä anges som mark under 

arbete.

Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Länttad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonenmåste tas enligt Regel 16.1f.

 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket ger upphov till djupa 

  fåror genom sanden.

 • Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt 

  Regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

 • Öppna, grusade dräneringssträngar.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 

Alla tändscksliknande pinnar som anger 150 meter till greenmitt ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

 • Alla avståndsplattor på banan ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

 • Elstängslet som omger banan är e oflyttbart tillverkat föremål och en spelare vars boll är på banan får, utom när bollen är i ett pliktområde, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängslet enligt Regel 16.1a.

2020-03-23 A6 GK REGEL & HANDICAPKOMMITTÉ /uc