Viktig information till våra medlemmar!

INFORMATION - Läs ALLT så undviks många samtal och frågetecken!

Det är fantastiskt kul att meddela  banan öppnar imorgon fredag 27 mars. Vi klipper bandet klockan 08.59 av Gösta Emilsson. Det kommer inte bli som andra år utan vi vill inte ha någon folksamling men vi kommer att spela in och lägga ut detta på Facebook.  Ser fram emot att få se en fantastisk drive som öppnar säsongen 2020.

A6 Golfklubb är en arbetsplats och en del av samhället, är ni minsta förkyld får ni inte komma, stanna hemma. Vi är inne i ett allvarligt läge och detta måste respekteras! Det personliga ansvaret har aldrig varit viktigare.

Vi försöker hålla vår hemsida uppdaterad varje dag på www.a6gk.se. Vi får otroligt många samtal just nu. Katharina arbetar mån-ons-fred inne på kansliet. Ha respekt att vi inte alltid hinner svara i telefon. Restaurangen har öppen 11:30-14:30 och Shopen öppnar imorgon med Grand Opening, Kom ihåg att det finns regler hur vi uppför oss på klubben och i omgivningarna på A6 Golfklubb.

 Några saker att tänka på just nu:

  • Slingkombinationen är Gul-Blå.
  • Scorekort kommer inte att kunna skrivas ut, men finns i lilla kuren vid Gul 1, där har du även slopetabeller.
  • Anmäl helst din ankomst via appen "Min Golf"  - Bokning.
  • Om du besöker shop eller restaurang, respektera de rekommendationer vi har från Folkhälsomyndigheten.
  • Eventuell greenfee, betala via swish 1235686936 - ange GREENFEE
  • Vid spel, håll minst två meters avstånd till dina medspelare.
  • Undvik att överräcka bollar, scorekort m.m. till medspelare.
  • Låt flaggan sitta kvar i hålet för att undvika smitta via flaggstången.

Vid morgonfrost kan banan komma att stängas av till dess temperaturen ökat tillräckligt och banan är spelbar. De starttider som då bokats kommer att ställas in. Ny tid kan man själv boka eller få hjälp med av kansli/reception.

 

Information från Banchefen inför uppstart!

Först och främst vill jag hälsa alla välkomna till säsongen 2020!

Status Bana:  Gul-Blå  slinga kommer att öppnas på fredag, Röd slinga kommer att öppnas senast till påsk. Toaletter sätts inte ut änpga frysrisk. Toaletter inne vid restaurangen  och omklädningsrum.

 Banan är uppklippt, greener/tees och fairway samt bunkrarna är iordningställda. Greenerna är klippta, dressade och vältade, på grund av risk med frost kommer de inte att klippas under helgen. Banans skick är mycket bra inför uppstart, vill passa på att tacka mina killar och veteraner för ett fantastiskt jobb i vinter med bevattning samt alla andra åtgärder som gjorts.

 Som avslut vill jag tacka alla medlemmar som gett mig ett varmt välkommande till klubben!

 Jan W.  Banchef A6 GK

 

Kommentarer