A6 Onsdagsgolf 2018

A6-Onsdagsgolf-2018

A6-Onsdagsgolf-2018

Onsdagen den 23 maj spelar vi Gul slinga!

Styrelsen har i sitt Vision 50/50 arbete noterat att merparten av de individuella tävlingar som anordnas på klubben sker i någon av sektionernas regi, och att de inte är öppna för alla. För att råda bot på detta och erbjuda alla aktiva medlemmar oavsett kön, ålder, handicap eller ekonomi fler möjligheter att tävla individuellt, har det beslutats att Tävlingsgruppen under säsongen 2018 skall starta upp A6 Onsdagsgolf.

Vi har valt att hålla anmälningsavgiften mycket låg och att ge så stor frihet som möjligt i hur man väljer att delta. Detta för att både göra det odramatiskt för nybörjare att pröva på att tävla i golf (varför inte kombinera en fadderrunda med att tävla för första gången) och samtidigt ge t.ex. duktiga juniorer möjlighet att tävla och därmed kunna justera sitt hcp.

A6 Onsdagsgolf kommer att anordnas kontinuerligt på onsdagar under perioden maj t.o.m. september och avslutas med en final dit man kvalificerar sig med placeringspoäng eller placering på någon annan av A6 Onsdagsgolfs Order of Merits.

Varje omgång spelas i tre handicapklasser med placeringspoäng i varje klass:

A-klass hcp +8.0 t.o.m. 15.0 Spelformen är slagtävling från valfri tee.
B-klass hcp 15.1 t.o.m. 36.0 Spelformen är slaggolf från valfri tee.
C-klass hcp 37 t.o.m. 54 Spelformen är poängbogey från valfri tee.

 

Man får placeringspoäng även för deltagande, och det skall vara möjligt att kvalificera sig till finalen genom flitigt spel. Vi kommer att bereda plats i finalen även för de som gör den bästa resan neråt i hcp. Mer information om detta kommer att publiceras senare när vi vet hur många deltagare det blir.

Onsdagsomgångarna kan spelas när som helst under dagen med valfria medspelare/markör och från valfri tee. Under maj och september är en omgång 9 hål, och under juni, juli och augusti 18 hål.

För att ge även den som inte har möjlighet att spela på onsdagar en chans att vara med, kommer några omgångar istället att spelas på helgeftermiddagar, och vi tänker i anslutning till dessa ordna någon typ av lättsam samvaro med enklare mat och dryck.

Deltagare måste före start anmäla sig till respektive tävling i Min Golf samt betala anmälningsavgiften. Naturligtvis måste även både tävlande och markör ha registrerade starttider i GIT.

Om inte GIT tävling sätter käppar i hjulet borde Veteraner som spelar sektions-tävling på förmiddagen med denna rond kunna delta även i A6 Onsdagsgolf, förutsatt att de som alla andra betalar avgiften och anmäler sig till tävlingen i Min Golf före start, och att sektions-tävlingen spelas på samma bana och med samma tävlingsreglemente som A6 Onsdagsgolf. Vi måste dock hitta en lösning så att inte hcp påverkas dubbelt…

Man kan lösa avgiften för att delta i samtliga onsdagstävlingar för 200:- och det kostar 20:- om man vill betala för en enstaka onsdag. Betalning sker med Swish på 1235686936. Ange GolfID/onsdag (NNNNNN-NNN/onsdag) på betalningen. Anmälningsavgiften för helgomgångarna kommer att meddelas inför respektive omgång, men avsikten är att även där hålla nere avgiften. På grund av den låga avgiften kommer det inte att delas ut några priser efter varje omgång, utan dessa fonderas till finalen.

Efter avslutat spel skall scorekorten lämnas i kansliets greenfee-inkast. GolfID för både spelare och markör samt vilken tee som spelats från skall vara tydligt angivet på scorekortet. Veteraner som även deltagit i sektions-tävling måste även ange detta för att inte hcp skall påverkas dubbelt. Om inte annat anges görs sedan hcp justering och publicering av resultaten samt A6 Onsdagsgolfs Order of Merits i Min Golf fredagen efter spelad omgång. (Det är först på fredagen som vi får tillgång till Swish-rapporten.)

Om du har frågor så har varje omgång två kontaktpersoner som du hittar under tävlingen i Min Golf.

 

För mer generella frågor, synpunkter eller förslag kontakta någon i A6 GKs tävlingsgrupp:

Stefan Andersson, Yvonne Eriksson, Mats Flood eller Anders Haraldsson

Kontaktinformation finns på hemsidan under Medlemsssidor – Tävlingsgrupp.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
A6 Onsdagsgolf 2018 2018-05-22
Fredagsgolf med AW 2018-05-02
Tailor Golf Tour 2018 2018-05-02
Valborgscupen 2018-04-08
3 nya golfpaket 2018-03-06