A6 Värdegrund

Hur vi uppför oss inom klubben, mot varandra och våra gäster är viktigt. Det här är vår värdegrund och klubbens DNA.

Värdegrund/Ledord

 

För A6 Golfklubb är det viktigt att synliggöra vad klubben vill stå för i olika sammanhang. Vår värdegrund är klubbens DNA och kulturbärare, vi vill på ett enkelt och tydligt sätt beskriva för intressenter vad varumärket    A6 Golfklubb innehåller. Genom våra ledord Gemenskap, Utveckling, Upplevelse och Närhet tillsammans med vår värdegrund är målet att medlemmar och andra intressenter ska vara med att bidra till att utveckla varumärket A6 Golfklubb.

Viktigt för styrelse/anställda/medlemmar inte bara tänka på detta vid hemmaspel eller egen närvaro inom vår golfarena, utan även när man spelar på andra klubbar är man en representant från A6 Golfklubb.

OBS! Varumärket A6 Golfklubb "äger" inte klubben utan ägandet är den stund varumärket syns, läses eller diskuteras kring.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Gilla Golf Extra 2019 2018-12-06
A6 Värdegrund 2018-12-03
A6 Hall of Fame 2018-12-03
Spela Padel 2018-10-31
A6 – den inkluderande klubben 2018-08-09