Bemötande-policy

Bemötande-policy

På av A6 Golfklubb tycker vi att bemötande är viktigt. Vi vill att det ska präglas av att vi behandlar alla med respekt och värdighet, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning. Vi har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter!

Alla, såväl medlemmar som gäster, skall värderas utifrån en människosyn att alla är unika och har samma rätt att vistas, träna och spela på A6 Golfklubb.

Målsättning:

  • Skapa förutsättningar för gemenskap, glädje och utveckling.
  • Verka för ökad tillgänglighet och möjlighet till golfspel för alla.
  • Verka för en jämnare könsfördelning i styrelse, på förtroendeuppdrag och bland våra anställda.
  • Verka för att få fler kvinnliga medlemmar.