Aktuellt på banan

Elstängsel är nu klart runt hela banan

Golfklubben har problem med vildsvin som bökar upp ruff, delvis fairway och andra ytor. Omfattande skador har drabbat framförallt röd slinga under hösten. Klubben har försökt med jakt utan resultat. Nu har vi satt upp elstängsel runt hela banan - 6,3 km - ungefär. Jobbet har varit omfattande och veteranerna med BAG gruppen har nu jobbat i 3 veckor. Idag, den 3 jan, så har vi blivit klara. Till våren så kommer ni alla att se stängslet utmed flera hål. Vi räknar med att elstängslet inte skall vara aktivt under högsäsong men övriga tider så kommer elen att vara påkopplad. RÖR ALDRIG stängslet.

Hälsningar 

A6 Golfklubb!

En del av gänget som arbetar med elstängsel runt banan

Många har jobbat med stängslet här är några av dem.

Klubben har också tagit fram en plan för förbättringsåtgärder för banan avseende 2017-18. Du kan läsa mer om dessa planer under medlemssidorna och Banarbetsgruppen.