Aktuellt på banan

Ombyggnad och förstoring av dammen på gul 5 pågår just nu och beräknas vara klar i början av december 2018.

Ombyggnad och förstoring av dammen på gul 5 pågår just nu och beräknas vara klar i början av december 2018.

Ombyggnad av dammarna på Gul 5 och blå 2

Arbetet med att bygga om dammarna på gul 5 och blå 2 pågår nu i slutet av november. Vi räknar med att ombyggnaden är klar i mitten av december. Visst justeringsarbete av området runt dammarna kommer att ske till våren.

Dräneringsarbetet startat på röd sling

 Under veckan före midsommar har arbetet med dränering av den röda slingan kommit igång. Arbetet kommer att fortgå under sommaren och början av hösten. När arbete pågår på ett hål så kommer det hålet att vara avstängt för spel och man kan endast spela 8 hål. Respektera detta. Arbetet är omfattande och åtskilliga km dräneringsrör kommer att läggas ned på de fem hål som i första hand kommer att dräneras. När arbetet är klart så kommer röd slinga att kunna ingå i 18 hålsbanan även efter kraftigare regn.

Dräneringssträngarna utgör mark under arbete och fri dropp gäller enligt golfreglerna. När arbetet är klart så kommer, efter något eller några år, dräneringen att växa igen som det har gjort på gul och blå slinga. 

Bunkrarna

Banans samtliga 86 bunkrar är nu renoverade och dränerade. Vi hoppas att ni skall lägga märke till den höjda kvaliten på bunkrarna och att ni alltid krattar ordentligt efter bunkerbesök.

Elstängsel

Vi räknar med att elstängslet inte skall vara aktivt under högsäsong men övriga tider så kommer elen att vara påkopplad. RÖR ALDRIG stängslet.

 

Diket på Gul 5 kommer nu att läggas igen med en kulvert och fairway kommer att utökas. Dammen på hålet blir större och broarna tas bort

Fairway på gul 5 byggs ut och diket läggs igen fram till ca 100 meter från green.

Dräneringsarbete röd slinga

Dräneringsarbete röd slinga

Dränering pågår på röd slinga. 

 

 

Klubben har också tagit fram en plan för förbättringsåtgärder för banan avseende 2017-18. Du kan läsa mer om dessa planer under medlemssidorna och Banarbetsgruppen.