Aktuellt på banan

Bild från dränering på röd slinga

Bild från dränering på röd slinga

Dräneringsarbetet startat på röd sling

 

Under veckan före midsommar har arbetet med dränering av den röda slingan kommit igång. Arbetet kommer att fortgå under sommaren och början av hösten. När arbete pågår på ett hål så kommer det hålet att vara avstängt för spel och man kan endast spela 8 hål. Respektera detta. Arbetet är omfattande och åtskilliga km dräneringsrör kommer att läggas ned på de fem hål som i första hand kommer att dräneras. När arbetet är klart så kommer röd slinga att kunna ingå i 18 hålsbanan även efter kraftigare regn.

Dräneringssträngarna utgör mark under arbete och fri dropp gäller enligt golfreglerna. När arbetet är klart så kommer, efter något eller några år, dräneringen att växa igen som det har gjort på gul och blå slinga. 

Bunkrarna

Banans samtliga 86 bunkrar är nu renoverade och dränerade. Vi hoppas att ni skall lägga märke till den höjda kvaliten på bunkrarna och att ni alltid krattar ordentligt efter bunkerbesök.

Elstängsel

Vi räknar med att elstängslet inte skall vara aktivt under högsäsong men övriga tider så kommer elen att vara påkopplad. RÖR ALDRIG stängslet.

Hälsningar 

A6 Golfklubb!

Dräneringsarbete röd slinga

Dräneringsarbete röd slinga

 

Klubben har också tagit fram en plan för förbättringsåtgärder för banan avseende 2017-18. Du kan läsa mer om dessa planer under medlemssidorna och Banarbetsgruppen.