Aktuellt på banan

Ombyggnad av dammen på gul 5 är nu klar. Som ni sr så är den numera mycket djupare.

Ombyggnad av dammen på gul 5 är nu klar. Som ni sr så är den numera mycket djupare.

Öppnande av banan!

Fredagen den 5 april öpnnas banan (Gul och Blå slinga). Det har varit intensiva veckor före öppnandet. Banpersonalen tillsammans med BAG gruppen och många veteraner har arbetat nästan varje dag under de två senaste veckorna för att få allt klart. Vi har haft ett gäng veteraner som målat alla banmarkeringar som out of bounds pinnar, avståndsmarkeringar, röda pliktområdes markeringar mm, och dessutom under de senaste dagarna satt ut alla markeringar. Tee och greener samt gångvägar har rensats på allt från ekollon till kvistar och fairway liksom greener har klippts för första gången 2019. Två hål på är rejält ombyggda och in i det sista har vi putsat på förbättringarna. Gräset som vi sått runt Blå 2 och Gul 5 kommer att börja växa under våren och början av sommaren och någon gång i augusti kanske vi kan spela på de nysådda områdena. Fram till dess var försiktig ocj gå inte innanför avgränsningarna.

Ris har tagits bort efter det att vår röjsågsgrupp kapat allt vad sly heter runt banan. Maskinparken har slipats och renoverats under vintern och nu är vi beredda för en ny härlig säsong på A6 Golfklubb.

Den röda slingan öppnas inom någon vecka och där har vi även några nyheter. Röd 7:as tee är nu iordningsställd efter raset i samband med 100-års regnet 2013. Röd 6, det långa par fem hålet har fått en ny bunker/waistarea på höger sidan efter den stora bunkern i början av hålet. Detta gör att letandet efter bollar i svackan på högersidan inte skall behöva ske i fortsättningen. Vi hoppas denna lilla förbättring skall uppskattas.

Ett stort arbete som gjorts och håller på att göras är en renovering av vårt bevattningssystem. Det är ett omfattande arbete med många små och stora problem under arbetet. Helt färdigt blir det inte förren under nästa år men en bra bit på väg är vi.

Dräneringsarbetet pågår på röd sling

Arbetet  med dränering av den röda slingan kommer att fortgå under Våren/sommaren . När arbete pågår på ett hål så kommer det hålet att vara svårt att spela. Respektera detta. Det återstår nu att dränera hål 5 och 6 i första hand. När arbetet är klart så kommer röd slinga att kunna ingå i 18 hålsbanan även efter kraftigare regn.

Dräneringssträngarna utgör mark under arbete och fri dropp gäller enligt golfreglerna. När arbetet är klart så kommer, efter något eller några år, dräneringen att växa igen som det har gjort på gul och blå slinga. 

Elstängsel

Vi räknar med att elstängslet inte skall vara aktivt under högsäsong men övriga tider så kommer elen att vara påkopplad. RÖR ALDRIG stängslet.

 

Dräneringsarbete röd slinga

Dräneringsarbete röd slinga

Dränering pågår på röd slinga. 

 

 

Klubben har också tagit fram en plan för förbättringsåtgärder för banan avseende 2017-18. Du kan läsa mer om dessa planer under medlemssidorna och Banarbetsgruppen.