Aktuellt på banan

Bunkerprojektet rullar vidare

Vi arbetar vidare under hösten med att renovera våra bunkrar. Drygt 30 bunkrar har nu fått ny sand samt fått dräneringssystemet renoverat och rensat. Så länge vädret tillåter arbetar vi vidare fram till jul. Vi hoppas att vi lyckats gå igenom alla bunkrarna fram till midsommar nästa år. Vi har fn 81 bunkrar så det återstår en hel del arbete. 

Hälsningar 

A6 Golfklubb!

Arbete och Planering avseende 2017-18

Fairway bunker på Blå 4

Fairway bunker på Blå 4

Måndagen den 6 nov arbetade vi med bl.a denna bunker på Blå 4

Klubben har också tagit fram en plan för förbättringsåtgärder för banan avseende 2017-18. Du kan läsa mer om dessa planer under medlemssidorna och Banarbetsgruppen.